Chateau  de Latour Chateau  de Latour
Hôtel *** Restaurant
Site créé par Michel Blaise © 2014 - 2024 www.mbcom.be
Château de Latour Bernard THOMAS 1 Rue du 24 Août B-6761 Latour-Virton Belgium Tel : +32 63 57 83 52 Fax : +32 63 60 82 19 info@chateaudelatour.be
Het hotel is elke dag open - het restaurant is gesloten op zondagavond en maandagmiddag De ontdekking van overblijfselen laten vermoeden dat er in Latour al in de derde eeuw na Christus een vesting stond op een rotsflank langs een Romeinse weg. Later werd hier een middeleeuwse "kasteelboerderij" gebouwd. In 1433 werd het kasteel belegerd en vernietigd door de Damoiseau de la Marche en de Luikenaren. De verschrikkelijke kasteelheer Wainchelain (afstammeling van de heren van Latour) werd gevangen genomen, en vrijgelaten tegen betaling van losgeld. Zijn dochter trouwde met Henry Bayer de Boppard, kamerheer van de hertog van Lotharingen. Het kasteel, waarschijnlijk herbouwd door dezelfde Henry Bayer Boppard, bleef eigendom van deze familie tot in de late zestiende eeuw, toen de weduwe van Adam Bayer de Boppard verklaarde "de sleutel in de put te gooien" (een zegswijze voor een verwerping van een nalatenschap) als gevolg van de vele speelschulden van haar overleden echtgenoot. Het is opnieuw de dochter des huizes, die de situatie redt door te trouwen met Christophe, baron de Crehange. Helaas werd het kasteel van Latour in 1657 door de Franse troepen die Montmédy belegerden, veroverd en in brand gestoken. François Ernest de Crehange, de ultieme erfgenaam zonder afstammelingen van de familie Bayer de Boppard, was geruïneerd. Hij verkocht het kasteeldomein van Latour in 1662 voor 600 Brabantse florijnen aan Maximilian Baillet, ontvanger der domeinen van Virton. De familie Baillet werd later in de adelstand verheven en de heerlijkheid van Latour werd door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk in 1744 tot een graafschap verheven. De beroemdste vertegenwoordiger van deze familie was Maximilien Antoine Charles Baillet de Latour, geboren in 1737, die veldmaarschalk was van de Oostenrijkse keizerlijke legers en eigenaar van een Belgisch cavalerieregiment dat bekend stond onder de naam "Dragonders van Latour". In 1794 voerde hij het bevel over de troepen die het bolwerk van Landrecies belegerden, dat in handen was van de Franse republikeinse troepen. Hij dwong hen te capituleren en nam 7000 gevangenen. In april 1794 nam de leider van de revolutionaire troepen wraak op de eigendommen van de overwinnaar door het kasteel van Latour in brand te laten steken ter vergelding van de verovering op Landrecies. Het kasteel bleef daarna gedurende bijna 2 eeuwen verlaten achter. Tijdens deze periode hebben de buurtbewoners het verval ervan in de hand gewerkt door er stenen van te gebruiken als bouwmaterialen. In 1978 kocht de vader van Bernard Thomas het kasteel om het te restaureren. Dit bleek een bijzonder moeilijke zaak omdat de oude muren met kalk werden bevestigd en de restauratie alleen kon worden gedaan met hetzelfde soort materialen. Dankzij de geleidelijke restauratie van het kasteel kon vanaf 1981 het restaurant uitgebaat worden en vanaf 1982 het hotel.
Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne
Maximilien Antoine de Baillet Latour kocht het kasteel in 1662 voor 600 Brabantse florijnen
Om de Baillets te belonen voor hun loyaliteit aan de Habsburgers, heeft keizerin Maria Theresia de heerlijkheid van Latour in 1744 tot graafschap verheven.
1900
De familie Laval op het erf vóór 1914.
1962
Chateau  de Latour Chateau  de Latour
Hôtel *** Restaurant
Site créé par Michel Blaise © 2014 - 2024 www.mbcom.be
Château de Latour Bernard THOMAS 1 Rue du 24 Août B-6761 Latour-Virton Belgium Tel : +32 63 57 83 52 Fax : +32 63 60 82 19 info@chateaudelatour.be
Het hotel is elke dag open - het restaurant is gesloten op zondagavond en maandagmiddag De ontdekking van overblijfselen laten vermoeden dat er in Latour al in de derde eeuw na Christus een vesting stond op een rotsflank langs een Romeinse weg. Later werd hier een middeleeuwse "kasteelboerderij" gebouwd. In 1433 werd het kasteel belegerd en vernietigd door de Damoiseau de la Marche en de Luikenaren. De verschrikkelijke kasteelheer Wainchelain (afstammeling van de heren van Latour) werd gevangen genomen, en vrijgelaten tegen betaling van losgeld. Zijn dochter trouwde met Henry Bayer de Boppard, kamerheer van de hertog van Lotharingen. Het kasteel, waarschijnlijk herbouwd door dezelfde Henry Bayer Boppard, bleef eigendom van deze familie tot in de late zestiende eeuw, toen de weduwe van Adam Bayer de Boppard verklaarde "de sleutel in de put te gooien" (een zegswijze voor een verwerping van een nalatenschap) als gevolg van de vele speelschulden van haar overleden echtgenoot. Het is opnieuw de dochter des huizes, die de situatie redt door te trouwen met Christophe, baron de Crehange. Helaas werd het kasteel van Latour in 1657 door de Franse troepen die Montmédy belegerden, veroverd en in brand gestoken. François Ernest de Crehange, de ultieme erfgenaam zonder afstammelingen van de familie Bayer de Boppard, was geruïneerd. Hij verkocht het kasteeldomein van Latour in 1662 voor 600 Brabantse florijnen aan Maximilian Baillet, ontvanger der domeinen van Virton. De familie Baillet werd later in de adelstand verheven en de heerlijkheid van Latour werd door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk in 1744 tot een graafschap verheven. De beroemdste vertegenwoordiger van deze familie was Maximilien Antoine Charles Baillet de Latour, geboren in 1737, die veldmaarschalk was van de Oostenrijkse keizerlijke legers en eigenaar van een Belgisch cavalerieregiment dat bekend stond onder de naam "Dragonders van Latour". In 1794 voerde hij het bevel over de troepen die het bolwerk van Landrecies belegerden, dat in handen was van de Franse republikeinse troepen. Hij dwong hen te capituleren en nam 7000 gevangenen. In april 1794 nam de leider van de revolutionaire troepen wraak op de eigendommen van de overwinnaar door het kasteel van Latour in brand te laten steken ter vergelding van de verovering op Landrecies. Het kasteel bleef daarna gedurende bijna 2 eeuwen verlaten achter. Tijdens deze periode hebben de buurtbewoners het verval ervan in de hand gewerkt door er stenen van te gebruiken als bouwmaterialen. In 1978 kocht de vader van Bernard Thomas het kasteel om het te restaureren. Dit bleek een bijzonder moeilijke zaak omdat de oude muren met kalk werden bevestigd en de restauratie alleen kon worden gedaan met hetzelfde soort materialen. Dankzij de geleidelijke restauratie van het kasteel kon vanaf 1981 het restaurant uitgebaat worden en vanaf 1982 het hotel.
Maximilien Antoine de Baillet Latour kocht het kasteel in 1662 voor 600 Brabantse florijnen
Om de Baillets te belonen voor hun loyaliteit aan de Habsburgers, heeft keizerin Maria Theresia de heerlijkheid van Latour in 1744 tot graafschap verheven.
1900
De familie Laval op het erf vóór 1914.
1962
Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne
Chateau  de Latour Chateau  de Latour
Hôtel *** Restaurant
Site créé par Michel Blaise © 2014 - 2024 www.mbcom.be
Château de Latour Bernard THOMAS 1 Rue du 24 Août B-6761 Latour-Virton Belgium Tel : +32 63 57 83 52 Fax : +32 63 60 82 19 info@chateaudelatour.be
Het hotel is elke dag open - het restaurant is gesloten op zondagavond en maandagmiddag De ontdekking van overblijfselen laten vermoeden dat er in Latour al in de derde eeuw na Christus een vesting stond op een rotsflank langs een Romeinse weg. Later werd hier een middeleeuwse "kasteelboerderij" gebouwd. In 1433 werd het kasteel belegerd en vernietigd door de Damoiseau de la Marche en de Luikenaren. De verschrikkelijke kasteelheer Wainchelain (afstammeling van de heren van Latour) werd gevangen genomen, en vrijgelaten tegen betaling van losgeld. Zijn dochter trouwde met Henry Bayer de Boppard, kamerheer van de hertog van Lotharingen. Het kasteel, waarschijnlijk herbouwd door dezelfde Henry Bayer Boppard, bleef eigendom van deze familie tot in de late zestiende eeuw, toen de weduwe van Adam Bayer de Boppard verklaarde "de sleutel in de put te gooien" (een zegswijze voor een verwerping van een nalatenschap) als gevolg van de vele speelschulden van haar overleden echtgenoot. Het is opnieuw de dochter des huizes, die de situatie redt door te trouwen met Christophe, baron de Crehange. Helaas werd het kasteel van Latour in 1657 door de Franse troepen die Montmédy belegerden, veroverd en in brand gestoken. François Ernest de Crehange, de ultieme erfgenaam zonder afstammelingen van de familie Bayer de Boppard, was geruïneerd. Hij verkocht het kasteeldomein van Latour in 1662 voor 600 Brabantse florijnen aan Maximilian Baillet, ontvanger der domeinen van Virton. De familie Baillet werd later in de adelstand verheven en de heerlijkheid van Latour werd door keizerin Maria Theresia van Oostenrijk in 1744 tot een graafschap verheven. De beroemdste vertegenwoordiger van deze familie was Maximilien Antoine Charles Baillet de Latour, geboren in 1737, die veldmaarschalk was van de Oostenrijkse keizerlijke legers en eigenaar van een Belgisch cavalerieregiment dat bekend stond onder de naam "Dragonders van Latour". In 1794 voerde hij het bevel over de troepen die het bolwerk van Landrecies belegerden, dat in handen was van de Franse republikeinse troepen. Hij dwong hen te capituleren en nam 7000 gevangenen. In april 1794 nam de leider van de revolutionaire troepen wraak op de eigendommen van de overwinnaar door het kasteel van Latour in brand te laten steken ter vergelding van de verovering op Landrecies. Het kasteel bleef daarna gedurende bijna 2 eeuwen verlaten achter. Tijdens deze periode hebben de buurtbewoners het verval ervan in de hand gewerkt door er stenen van te gebruiken als bouwmaterialen. In 1978 kocht de vader van Bernard Thomas het kasteel om het te restaureren. Dit bleek een bijzonder moeilijke zaak omdat de oude muren met kalk werden bevestigd en de restauratie alleen kon worden gedaan met hetzelfde soort materialen. Dankzij de geleidelijke restauratie van het kasteel kon vanaf 1981 het restaurant uitgebaat worden en vanaf 1982 het hotel.
Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne Cliquez ici pour réserver l’hôtel en ligne
Maximilien Antoine de Baillet Latour kocht het kasteel in 1662 voor 600 Brabantse florijnen
Om de Baillets te belonen voor hun loyaliteit aan de Habsburgers, heeft keizerin Maria Theresia de heerlijkheid van Latour in 1744 tot graafschap verheven.
1900
De familie Laval op het erf vóór 1914.
1962